Saturday, October 22, 2011

Het aantal leningen met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is het afgelopen derde kwartaal verder toegenomen. De stijging van het gebruik ervan - bij gedwongen verkopen - valt echter mee

Het aantal leningen met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is het afgelopen derde kwartaal verder toegenomen. De stijging van het gebruik ervan - bij gedwongen verkopen - valt echter mee, zegt het Parool. Dat blijkt uit de nieuwste gegevens van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW).

Vooral voor het verbeteren van de woning wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de NHG. Vergeleken met een jaar eerder is die toename 44 procent.

Een van de voordelen van NHG is dat na een gedwongen verkoop van een woning de restschuld wordt overgenomen. In de eerste drie kwartalen van dit jaar deden ruim 1.400 huishoudens een beroep op NHG na een gedwongen verkoop met verlies. De stichting verwacht dat over geheel 2011 in totaal 2.000 woningeigenaren een beroep zullen doen op de regeling. Over heel vorig jaar waren dat er nog 1340. Volgens de WEW valt de stijging nog mee, 'vooral als je bedenkt wat voor impact de kredietcrisis heeft op huishoudens en op de prijsontwikkeling van de woningen'.

Het totaal aantal consumenten dat dit jaar een woning kocht of verbeterde met NHG staat nu op 100.000. Het aantal woningverbeteringen staat op ruim 26.000. 'Het lijkt er dus op dat steeds meer huishoudens kiezen voor woningverbetering in plaats van verhuizen', concludeert de stichting. Het aantal hypotheekgaranties voor de aankoop van een woning is met 73.000 nagenoeg gelijk gebleven.

Het aantal verkopen van woningen staat al langere tijd onder druk. Maar tegelijkertijd doen meer woningkopers een beroep op NHG. De groei van het aantal hypotheekgaranties wordt volgens de stichting niet alleen veroorzaakt door de tijdelijk verhoogde kostengrens tot 350.000 euro. Ook in het segment onder de oude kostengrens van 265.000 euro is de populariteit van NHG gestegen. Daar is zelfs 90 procent van de in 2011 verkochte woningen gefinancierd met NHG.

Voor het vierde kwartaal van 2011 verwacht het Waarborgfonds Eigen Woningen dat het aantal hypotheekgaranties zal afnemen door een lagere vraag naar koopwoningen. 'De oorzaak hiervan ligt in de combinatie van maatregelen die de financierbaarheid van koopwoningen beperken en het aflopen van de tijdelijke stimuleringsmaatregelen voor de woningmarkt.'

0 comments:

Post a Comment

 
//PART 2